Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών

Phantom Sake Promise

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας των προσωπικών πληροφοριών, την κατάλληλη χρήση και την προστασία της είναι η κοινωνική μας ευθύνη, θα δεσμευτούμε μαζί σας για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

—————————————————————————–

(Ορισμός των προσωπικών πληροφοριών)

Οι προσωπικές πληροφορίες είναι πληροφορίες για ένα άτομο, όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, φύλο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επάγγελμα, χώρος εργασίας και άλλες πληροφορίες που μπορούν να εντοπίσουν ένα συγκεκριμένο άτομο.

(Συλλογή και χρήση προσωπικών πληροφοριών)

Η Phantom Sake Co., Ltd. συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς.

Η συλλογή και χρήση προσωπικών πληροφοριών από την Εταιρεία οφείλεται στην εθελοντική παροχή του πελάτη και εάν ο πελάτης έχει λάβει τις προσωπικές πληροφορίες, ο πελάτης έχει επιτρέψει στην Εταιρεία να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία σύμφωνα με αυτήν την πολιτική. Θα είναι.

· Απαραίτητο να παραδίδουμε τα παραγγελθέντα προϊόντα

· Παρέχετε χρήσιμες και απαραίτητες πληροφορίες στους πελάτες, όπως νέες πληροφορίες για το προϊόν

· Ερωτήσεις από την εταιρεία μας που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των επιχειρήσεων, την επιβεβαίωση και τη συλλογή γνώμης για τη βελτίωση της υπηρεσίας

· Ανταπόκριση σε διάφορες έρευνες

(Παροχή προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους)

Η Εταιρεία δεν θα αποκαλύψει ή θα παράσχει προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του ατόμου, εκτός εάν υπάρχει νόμιμος λόγος όπως απαιτείται από το νόμο.

(Εποπτεία του εργολάβου)

Για να διεξάγουμε επιχειρήσεις όπως η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε πελάτες, το κατάστημά μας μπορεί να παρέχει μέρος των προσωπικών πληροφοριών σε εξωτερικούς εργολάβους. Σε αυτή την περίπτωση, θα διαχειριστούμε τον ανάδοχο να χειρίζεται σωστά τις προσωπικές πληροφορίες.

(Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών)

Προκειμένου να αποφευχθεί η διαρροή, η απώλεια, η ζημιά κ.λπ. προσωπικών πληροφοριών, η Εταιρεία δημιουργεί έναν διαχειριστή προστασίας προσωπικών πληροφοριών, επιδιώκει την επαρκή προστασία της ασφάλειας και διατηρεί ακριβείς και ενημερωμένες τις προσωπικές πληροφορίες. , Θα διαχειριστούμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε λάβει σωστά.

(Έρευνα περιεχομένου πληροφοριών, διόρθωση ή διαγραφή)

Αν θέλουμε να ρωτήσουμε, να τροποποιήσουμε ή να διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας δώσατε, θα επιβεβαιώσουμε ότι είστε το πρόσωπο και να απαντήσετε αμέσως σε εύλογο βαθμό. Θα το κάνω.

(Σχετικά με την ασφάλεια)

Το καλάθι αγορών μας είναι πιστοποιημένο από το Crosstrust SSL. Η εισαγωγή και η μετάδοση δεδομένων στο καλάθι αγορών κρυπτογραφούνται με κρυπτογραφημένη επικοινωνία SSL, έτσι ώστε όλη η επικοινωνία μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή σας να είναι κρυπτογραφημένη, έτσι ώστε οι πληροφορίες που θα εισαχθούν να αποσταλούν με ασφάλεια.

2019 11 年 月 日 28
Hiromi Okumura, Διευθυντής του Phantom Sake