Κατάλογος των ημερών δημοσίευσης της εφημερίδας επετείου

Η επιθυμητή ημερομηνία εφημερίδας μπορεί να κλείσει.

ΚΛΕΙΣΤΟ

Στην περίπτωση διακοπών,Μια άλλη ημερομηνίαΉ καθορίστεΗ επόμενη σελίδαΠαρέχουμε.

Όταν παραδίδετε το χαρτί της επόμενης ημέρας

Θα βάλω ένα αυτοκόλλητο για να σας ενημερώσω για την ημερομηνία δημοσίευσης

Σχετικά με την εφημερίδα επετείου
Κάντε κλικ εδώ για "Συχνές Ερωτήσεις" >>

Κατάλογος ημερομηνιών δημοσίευσης για κάθε ηλικία

Διακοπές στην εποχή του Taisho
(1912 έως 1926 μ.Χ.)

 • Taisho 01 έτος, 1912 έτος 12 μήνα 31 ημέρα
 • Taisho 02 έτος, 1913 έτος 12 μήνα 31 ημέρα
 • Taisho 03 έτος, 1914 έτος 12 μήνα 31 ημέρα
 • Taisho 04 έτος, 1915 έτος 12 μήνα 31 ημέρα
 • Taisho 05 έτος, 1916 έτος 12 μήνα 31 ημέρα
 • Taisho 08 έτος, 1919 έτος 07 μήνα 31 ημέρα (για απεργία)
 • Taisho 08 έτος, 1919 έτος 08 μήνα 01 ημέρα (για απεργία)
 • Taisho 08 έτος, 1919 έτος 08 μήνα 02 ημέρα (για απεργία)
 • Taisho 08 έτος, 1919 έτος 08 μήνα 03 ημέρα (για απεργία)
 • Taisho 08 έτος, 1919 έτος 08 μήνα 04 ημέρα (για απεργία)
 • Taisho 09 έτος, 1920 έτος 12 μήνα 31 ημέρα
 • Taisho 10 έτος, 1921 έτος 09 μήνα 26 ημέρα
 • Taisho 11 έτος, 1922 έτος 12 μήνα 31 ημέρα
 • Taisho 12 έτος, 1923 έτος 04 μήνα 20 ημέρα
 • Taisho 12 έτος, 1919 έτος 09 μήνα 02 ημέρα (λόγω του μεγάλου σεισμού Kanto)
 • Taisho 12 έτος, 1919 έτος 09 μήνα 03 ημέρα (λόγω του μεγάλου σεισμού Kanto)
 • Taisho 12 έτος, 1919 έτος 09 μήνα 04 ημέρα (λόγω του μεγάλου σεισμού Kanto)
 • Taisho 12 έτος, 1919 έτος 09 μήνα 05 ημέρα (λόγω του μεγάλου σεισμού Kanto)
 • Taisho 12 έτος, 1919 έτος 09 μήνα 06 ημέρα (λόγω του μεγάλου σεισμού Kanto)
 • Taisho 12 έτος, 1919 έτος 09 μήνα 07 ημέρα (λόγω του μεγάλου σεισμού Kanto)
 • Taisho 12 έτος, 1919 έτος 09 μήνα 08 ημέρα (λόγω του μεγάλου σεισμού Kanto)
 • Taisho 12 έτος, 1919 έτος 09 μήνα 09 ημέρα (λόγω του μεγάλου σεισμού Kanto)
 • Taisho 12 έτος, 1919 έτος 09 μήνα 10 ημέρα (λόγω του μεγάλου σεισμού Kanto)
 • Taisho 12 έτος, 1919 έτος 09 μήνα 11 ημέρα (λόγω του μεγάλου σεισμού Kanto)
 • Taisho 12 έτος, 1919 έτος 12 μήνα 31 ημέρα
 • Taisho 13 έτος, 1924 έτος 12 μήνα 31 ημέρα
 • Taisho 14 έτος, 1925 έτος 09 μήνα 04 ημέρα
 • Taisho 14 έτος, 1925 έτος 11 μήνα 17 ημέρα
 • Taisho 14 έτος, 1925 έτος 11 μήνα 23 ημέρα
 • Taisho 14 έτος, 1925 έτος 12 μήνα 31 ημέρα
 • Taisho 15 έτος, 1926 έτος 01 μήνα 02 ημέρα

Περίοδος κλειστής περιόδου Showa
(1926 έως 1989 μ.Χ.)

 • Showa 01 έτος, 1926 έτος 12 μήνα 31 ημέρα
 • Showa 02 έτος, 1927 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 02 έτος, 1927 έτος 12 μήνα 31 ημέρα
 • Showa 03 έτος, 1928 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 03 έτος, 1928 έτος 12 μήνα 31 ημέρα
 • Showa 04 έτος, 1929 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 04 έτος, 1929 έτος 12 μήνα 31 ημέρα
 • Showa 05 έτος, 1930 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 05 έτος, 1930 έτος 04 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 05 έτος, 1930 έτος 09 μήνα 25 ημέρα
 • Showa 06 έτος, 1931 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 06 έτος, 1931 έτος 04 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 06 έτος, 1931 έτος 09 μήνα 11 ημέρα
 • Showa 06 έτος, 1931 έτος 10 μήνα 18 ημέρα
 • Showa 07 έτος, 1932 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 07 έτος, 1932 έτος 04 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 07 έτος, 1932 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 08 έτος, 1933 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 08 έτος, 1933 έτος 04 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 08 έτος, 1933 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 09 έτος, 1934 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 09 έτος, 1934 έτος 04 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 09 έτος, 1934 έτος 09 μήνα 25 ημέρα
 • Showa 10 έτος, 1935 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 10 έτος, 1935 έτος 04 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 10 έτος, 1935 έτος 10 μήνα 18 ημέρα
 • Showa 11 έτος, 1936 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 11 έτος, 1936 έτος 04 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 11 έτος, 1936 έτος 10 μήνα 18 ημέρα
 • Showa 12 έτος, 1937 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 12 έτος, 1937 έτος 04 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 13 έτος, 1938 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 13 έτος, 1938 έτος 04 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 13 έτος, 1938 έτος 10 μήνα 18 ημέρα
 • Showa 14 έτος, 1939 έτος 01 μήνα 03 ημέρα
 • Showa 14 έτος, 1939 έτος 04 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 14 έτος, 1939 έτος 10 μήνα 18 ημέρα
 • Showa 15 έτος, 1940 έτος 01 μήνα 03 ημέρα
 • Showa 15 έτος, 1940 έτος 04 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 15 έτος, 1940 έτος 10 μήνα 18 ημέρα
 • Showa 16 έτος, 1941 έτος 01 μήνα 03 ημέρα
 • Showa 16 έτος, 1941 έτος 04 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 16 έτος, 1941 έτος 10 μήνα 18 ημέρα
 • Showa 17 έτος, 1942 έτος 04 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 17 έτος, 1942 έτος 09 μήνα 25 ημέρα
 • Showa 18 έτος, 1943 έτος 01 μήνα 03 ημέρα
 • Showa 18 έτος, 1943 έτος 04 μήνα 05 ημέρα
 • Showa 19 έτος, 1944 έτος 01 μήνα 03 ημέρα
 • Showa 21 έτος, 1946 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 21 έτος, 1946 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Showa 21 έτος, 1946 έτος 07 μήνα 13 ημέρα (για απεργία)
 • Showa 21 έτος, 1946 έτος 07 μήνα 14 ημέρα (για απεργία)
 • Showa 21 έτος, 1946 έτος 07 μήνα 15 ημέρα (για απεργία)
 • Showa 21 έτος, 1946 έτος 07 μήνα 16 ημέρα (για απεργία)
 • Showa 21 έτος, 1946 έτος 10 μήνα 18 ημέρα
 • Showa 22 έτος, 1947 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 22 έτος, 1947 έτος 03 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 22 έτος, 1947 έτος 10 μήνα 18 ημέρα
 • Showa 23 έτος, 1948 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 23 έτος, 1948 έτος 04 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 23 έτος, 1948 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 24 έτος, 1949 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 24 έτος, 1949 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Showa 25 έτος, 1950 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 26 έτος, 1951 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 27 έτος, 1952 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 28 έτος, 1953 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 28 έτος, 1953 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 28 έτος, 1953 έτος 10 μήνα 12 ημέρα
 • Showa 29 έτος, 1954 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 29 έτος, 1954 έτος 05 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 29 έτος, 1954 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 30 έτος, 1955 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 30 έτος, 1955 έτος 09 μήνα 25 ημέρα
 • Showa 31 έτος, 1956 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 31 έτος, 1956 έτος 05 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 31 έτος, 1956 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 32 έτος, 1957 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 32 έτος, 1957 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 32 έτος, 1957 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 33 έτος, 1958 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 33 έτος, 1958 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 33 έτος, 1958 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 34 έτος, 1959 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 34 έτος, 1959 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 34 έτος, 1959 έτος 09 μήνα 25 ημέρα
 • Showa 35 έτος, 1960 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 35 έτος, 1960 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 35 έτος, 1960 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 36 έτος, 1961 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 36 έτος, 1961 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 36 έτος, 1961 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 37 έτος, 1962 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 37 έτος, 1962 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 37 έτος, 1962 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 38 έτος, 1963 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 38 έτος, 1963 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 38 έτος, 1963 έτος 09 μήνα 25 ημέρα
 • Showa 39 έτος, 1964 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 39 έτος, 1964 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 39 έτος, 1964 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 40 έτος, 1965 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 40 έτος, 1965 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 40 έτος, 1965 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 41 έτος, 1966 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 41 έτος, 1966 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 41 έτος, 1966 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 42 έτος, 1967 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 42 έτος, 1967 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 42 έτος, 1967 έτος 09 μήνα 25 ημέρα
 • Showa 43 έτος, 1968 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 43 έτος, 1968 έτος 03 μήνα 21 ημέρα
 • Showa 43 έτος, 1968 έτος 05 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 43 έτος, 1968 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 44 έτος, 1969 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 44 έτος, 1969 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Showa 44 έτος, 1969 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 44 έτος, 1969 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 45 έτος, 1970 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 45 έτος, 1970 έτος 02 μήνα 12 ημέρα
 • Showa 45 έτος, 1970 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 45 έτος, 1970 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 46 έτος, 1971 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 46 έτος, 1971 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Showa 46 έτος, 1971 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 46 έτος, 1971 έτος 09 μήνα 25 ημέρα
 • Showa 47 έτος, 1972 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 47 έτος, 1972 έτος 03 μήνα 21 ημέρα
 • Showa 47 έτος, 1972 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 47 έτος, 1972 έτος 09 μήνα 16 ημέρα
 • Showa 48 έτος, 1973 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 48 έτος, 1973 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Showa 48 έτος, 1973 έτος 05 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 48 έτος, 1973 έτος 07 μήνα 23 ημέρα
 • Showa 48 έτος, 1973 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 49 έτος, 1974 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 49 έτος, 1974 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Showa 49 έτος, 1974 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 49 έτος, 1974 έτος 07 μήνα 22 ημέρα
 • Showa 49 έτος, 1974 έτος 08 μήνα 26 ημέρα
 • Showa 49 έτος, 1974 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 49 έτος, 1974 έτος 11 μήνα 11 ημέρα
 • Showa 50 έτος, 1975 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 50 έτος, 1975 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Showa 50 έτος, 1975 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 50 έτος, 1975 έτος 07 μήνα 14 ημέρα
 • Showa 50 έτος, 1975 έτος 08 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 50 έτος, 1975 έτος 09 μήνα 25 ημέρα
 • Showa 50 έτος, 1975 έτος 11 μήνα 10 ημέρα
 • Showa 51 έτος, 1976 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 51 έτος, 1976 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Showa 51 έτος, 1976 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 51 έτος, 1976 έτος 07 μήνα 12 ημέρα
 • Showa 51 έτος, 1976 έτος 08 μήνα 09 ημέρα
 • Showa 51 έτος, 1976 έτος 10 μήνα 18 ημέρα
 • Showa 51 έτος, 1976 έτος 11 μήνα 22 ημέρα
 • Showa 52 έτος, 1977 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 52 έτος, 1977 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Showa 52 έτος, 1977 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 52 έτος, 1977 έτος 07 μήνα 18 ημέρα
 • Showa 52 έτος, 1977 έτος 08 μήνα 08 ημέρα
 • Showa 52 έτος, 1977 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 52 έτος, 1977 έτος 11 μήνα 14 ημέρα
 • Showa 53 έτος, 1978 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 53 έτος, 1978 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Showa 53 έτος, 1978 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 53 έτος, 1978 έτος 07 μήνα 10 ημέρα
 • Showa 53 έτος, 1978 έτος 08 μήνα 07 ημέρα
 • Showa 53 έτος, 1978 έτος 09 μήνα 25 ημέρα
 • Showa 53 έτος, 1978 έτος 10 μήνα 11 ημέρα
 • Showa 53 έτος, 1978 έτος 11 μήνα 13 ημέρα
 • Showa 54 έτος, 1979 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 54 έτος, 1979 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Showa 54 έτος, 1979 έτος 05 μήνα 07 ημέρα
 • Showa 54 έτος, 1979 έτος 07 μήνα 09 ημέρα
 • Showa 54 έτος, 1979 έτος 08 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 54 έτος, 1979 έτος 09 μήνα 25 ημέρα
 • Showa 54 έτος, 1979 έτος 10 μήνα 11 ημέρα
 • Showa 55 έτος, 1980 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 55 έτος, 1980 έτος 03 μήνα 21 ημέρα
 • Showa 55 έτος, 1980 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 55 έτος, 1980 έτος 07 μήνα 21 ημέρα
 • Showa 55 έτος, 1980 έτος 08 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 55 έτος, 1980 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 55 έτος, 1980 έτος 11 μήνα 10 ημέρα
 • Showa 56 έτος, 1981 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 56 έτος, 1981 έτος 02 μήνα 16 ημέρα
 • Showa 56 έτος, 1981 έτος 03 μήνα 23 ημέρα
 • Showa 56 έτος, 1981 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 56 έτος, 1981 έτος 06 μήνα 15 ημέρα
 • Showa 56 έτος, 1981 έτος 08 μήνα 03 ημέρα
 • Showa 56 έτος, 1981 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 56 έτος, 1981 έτος 11 μήνα 09 ημέρα
 • Showa 57 έτος, 1982 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 57 έτος, 1982 έτος 02 μήνα 15 ημέρα
 • Showa 57 έτος, 1982 έτος 03 μήνα 23 ημέρα
 • Showa 57 έτος, 1982 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 57 έτος, 1982 έτος 06 μήνα 14 ημέρα
 • Showa 57 έτος, 1982 έτος 08 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 57 έτος, 1982 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 57 έτος, 1982 έτος 11 μήνα 08 ημέρα
 • Showa 58 έτος, 1983 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 58 έτος, 1983 έτος 02 μήνα 12 ημέρα
 • Showa 58 έτος, 1983 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Showa 58 έτος, 1983 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 58 έτος, 1983 έτος 06 μήνα 13 ημέρα
 • Showa 58 έτος, 1983 έτος 08 μήνα 08 ημέρα
 • Showa 58 έτος, 1983 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 58 έτος, 1983 έτος 11 μήνα 07 ημέρα
 • Showa 59 έτος, 1984 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 59 έτος, 1984 έτος 02 μήνα 20 ημέρα
 • Showa 59 έτος, 1984 έτος 03 μήνα 21 ημέρα
 • Showa 59 έτος, 1984 έτος 05 μήνα 07 ημέρα
 • Showa 59 έτος, 1984 έτος 06 μήνα 11 ημέρα
 • Showa 59 έτος, 1984 έτος 08 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 59 έτος, 1984 έτος 11 μήνα 05 ημέρα
 • Showa 60 έτος, 1985 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 60 έτος, 1985 έτος 02 μήνα 12 ημέρα
 • Showa 60 έτος, 1985 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Showa 60 έτος, 1985 έτος 05 μήνα 07 ημέρα
 • Showa 60 έτος, 1985 έτος 06 μήνα 10 ημέρα
 • Showa 60 έτος, 1985 έτος 08 μήνα 05 ημέρα
 • Showa 60 έτος, 1985 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 60 έτος, 1985 έτος 11 μήνα 11 ημέρα
 • Showa 61 έτος, 1986 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 61 έτος, 1986 έτος 02 μήνα 12 ημέρα
 • Showa 61 έτος, 1986 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Showa 61 έτος, 1986 έτος 05 μήνα 12 ημέρα
 • Showa 61 έτος, 1986 έτος 06 μήνα 09 ημέρα
 • Showa 61 έτος, 1986 έτος 08 μήνα 04 ημέρα
 • Showa 61 έτος, 1986 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 61 έτος, 1986 έτος 11 μήνα 10 ημέρα
 • Showa 62 έτος, 1987 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 62 έτος, 1987 έτος 02 μήνα 12 ημέρα
 • Showa 62 έτος, 1987 έτος 03 μήνα 23 ημέρα
 • Showa 62 έτος, 1987 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 62 έτος, 1987 έτος 06 μήνα 15 ημέρα
 • Showa 62 έτος, 1987 έτος 08 μήνα 03 ημέρα
 • Showa 62 έτος, 1987 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Showa 62 έτος, 1987 έτος 11 μήνα 09 ημέρα
 • Showa 63 έτος, 1988 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Showa 63 έτος, 1988 έτος 02 μήνα 12 ημέρα
 • Showa 63 έτος, 1988 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Showa 63 έτος, 1988 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Showa 63 έτος, 1988 έτος 06 μήνα 13 ημέρα
 • Showa 63 έτος, 1988 έτος 08 μήνα 08 ημέρα
 • Showa 63 έτος, 1988 έτος 09 μήνα 12 ημέρα
 • Showa 63 έτος, 1988 έτος 11 μήνα 14 ημέρα
 • Showa 64 έτος, 1989 έτος 01 μήνα 02 ημέρα

Διακοπές στην εποχή της Heisei
(1989 έως 2019 μ.Χ.)

 • Heisei 01 έτος, 1989 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 01 έτος, 1989 έτος 02 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 01 έτος, 1989 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Heisei 01 έτος, 1989 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Heisei 01 έτος, 1989 έτος 06 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 01 έτος, 1989 έτος 08 μήνα 07 ημέρα
 • Heisei 01 έτος, 1989 έτος 09 μήνα 25 ημέρα
 • Heisei 01 έτος, 1989 έτος 11 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 01 έτος, 1989 έτος 12 μήνα 18 ημέρα
 • Heisei 02 έτος, 1990 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 02 έτος, 1990 έτος 02 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 02 έτος, 1990 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Heisei 02 έτος, 1990 έτος 05 μήνα 07 ημέρα
 • Heisei 02 έτος, 1990 έτος 06 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 02 έτος, 1990 έτος 08 μήνα 06 ημέρα
 • Heisei 02 έτος, 1990 έτος 09 μήνα 25 ημέρα
 • Heisei 02 έτος, 1990 έτος 11 μήνα 19 ημέρα
 • Heisei 02 έτος, 1990 έτος 12 μήνα 17 ημέρα
 • Heisei 03 έτος, 1991 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 03 έτος, 1991 έτος 02 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 03 έτος, 1991 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Heisei 03 έτος, 1991 έτος 05 μήνα 07 ημέρα
 • Heisei 03 έτος, 1991 έτος 06 μήνα 17 ημέρα
 • Heisei 03 έτος, 1991 έτος 07 μήνα 08 ημέρα
 • Heisei 03 έτος, 1991 έτος 08 μήνα 05 ημέρα
 • Heisei 03 έτος, 1991 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Heisei 03 έτος, 1991 έτος 11 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 03 έτος, 1991 έτος 12 μήνα 16 ημέρα
 • Heisei 04 έτος, 1992 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 04 έτος, 1992 έτος 02 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 04 έτος, 1992 έτος 03 μήνα 21 ημέρα
 • Heisei 04 έτος, 1992 έτος 04 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 04 έτος, 1992 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Heisei 04 έτος, 1992 έτος 06 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 04 έτος, 1992 έτος 07 μήνα 06 ημέρα
 • Heisei 04 έτος, 1992 έτος 08 μήνα 17 ημέρα
 • Heisei 04 έτος, 1992 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Heisei 04 έτος, 1992 έτος 10 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 04 έτος, 1992 έτος 11 μήνα 16 ημέρα
 • Heisei 04 έτος, 1992 έτος 12 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 05 έτος, 1993 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 05 έτος, 1993 έτος 02 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 05 έτος, 1993 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Heisei 05 έτος, 1993 έτος 04 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 05 έτος, 1993 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Heisei 05 έτος, 1993 έτος 06 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 05 έτος, 1993 έτος 07 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 05 έτος, 1993 έτος 08 μήνα 16 ημέρα
 • Heisei 05 έτος, 1993 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Heisei 05 έτος, 1993 έτος 10 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 05 έτος, 1993 έτος 11 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 05 έτος, 1993 έτος 12 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 06 έτος, 1994 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 06 έτος, 1994 έτος 02 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 06 έτος, 1994 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Heisei 06 έτος, 1994 έτος 04 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 06 έτος, 1994 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Heisei 06 έτος, 1994 έτος 06 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 06 έτος, 1994 έτος 07 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 06 έτος, 1994 έτος 08 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 06 έτος, 1994 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Heisei 06 έτος, 1994 έτος 10 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 06 έτος, 1994 έτος 11 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 06 έτος, 1994 έτος 12 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 07 έτος, 1995 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 07 έτος, 1995 έτος 02 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 07 έτος, 1995 έτος 03 μήνα 22 ημέρα
 • Heisei 07 έτος, 1995 έτος 04 μήνα 03 ημέρα
 • Heisei 07 έτος, 1995 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Heisei 07 έτος, 1995 έτος 06 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 07 έτος, 1995 έτος 07 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 07 έτος, 1995 έτος 08 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 07 έτος, 1995 έτος 09 μήνα 25 ημέρα
 • Heisei 07 έτος, 1995 έτος 10 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 07 έτος, 1995 έτος 11 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 07 έτος, 1995 έτος 12 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 08 έτος, 1996 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 08 έτος, 1996 έτος 02 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 08 έτος, 1996 έτος 03 μήνα 21 ημέρα
 • Heisei 08 έτος, 1996 έτος 04 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 08 έτος, 1996 έτος 05 μήνα 07 ημέρα
 • Heisei 08 έτος, 1996 έτος 06 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 08 έτος, 1996 έτος 07 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 08 έτος, 1996 έτος 08 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 08 έτος, 1996 έτος 09 μήνα 24 ημέρα
 • Heisei 08 έτος, 1996 έτος 10 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 08 έτος, 1996 έτος 11 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 08 έτος, 1996 έτος 12 μήνα 16 ημέρα
 • Heisei 09 έτος, 1997 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 09 έτος, 1997 έτος 02 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 09 έτος, 1997 έτος 03 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 09 έτος, 1997 έτος 04 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 09 έτος, 1997 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Heisei 09 έτος, 1997 έτος 06 μήνα 16 ημέρα
 • Heisei 09 έτος, 1997 έτος 07 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 09 έτος, 1997 έτος 08 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 09 έτος, 1997 έτος 09 μήνα 16 ημέρα
 • Heisei 09 έτος, 1997 έτος 10 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 09 έτος, 1997 έτος 11 μήνα 17 ημέρα
 • Heisei 09 έτος, 1997 έτος 12 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 10 έτος, 1998 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 10 έτος, 1998 έτος 02 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 10 έτος, 1998 έτος 03 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 10 έτος, 1998 έτος 04 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 10 έτος, 1998 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Heisei 10 έτος, 1998 έτος 06 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 10 έτος, 1998 έτος 07 μήνα 21 ημέρα
 • Heisei 10 έτος, 1998 έτος 08 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 10 έτος, 1998 έτος 09 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 10 έτος, 1998 έτος 10 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 10 έτος, 1998 έτος 11 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 10 έτος, 1998 έτος 12 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 11 έτος, 1999 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 11 έτος, 1999 έτος 02 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 11 έτος, 1999 έτος 03 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 11 έτος, 1999 έτος 04 μήνα 05 ημέρα
 • Heisei 11 έτος, 1999 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Heisei 11 έτος, 1999 έτος 06 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 11 έτος, 1999 έτος 07 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 11 έτος, 1999 έτος 08 μήνα 16 ημέρα
 • Heisei 11 έτος, 1999 έτος 09 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 11 έτος, 1999 έτος 10 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 11 έτος, 1999 έτος 11 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 11 έτος, 1999 έτος 12 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 12 έτος, 2000 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 12 έτος, 2000 έτος 02 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 12 έτος, 2000 έτος 03 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 12 έτος, 2000 έτος 04 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 12 έτος, 2000 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Heisei 12 έτος, 2000 έτος 06 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 12 έτος, 2000 έτος 07 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 12 έτος, 2000 έτος 08 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 12 έτος, 2000 έτος 09 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 12 έτος, 2000 έτος 10 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 12 έτος, 2000 έτος 11 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 12 έτος, 2000 έτος 12 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 13 έτος, 2001 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 13 έτος, 2001 έτος 02 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 13 έτος, 2001 έτος 03 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 13 έτος, 2001 έτος 04 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 13 έτος, 2001 έτος 05 μήνα 07 ημέρα
 • Heisei 13 έτος, 2001 έτος 06 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 13 έτος, 2001 έτος 07 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 13 έτος, 2001 έτος 08 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 13 έτος, 2001 έτος 09 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 13 έτος, 2001 έτος 10 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 13 έτος, 2001 έτος 11 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 13 έτος, 2001 έτος 12 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 14 έτος, 2002 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 14 έτος, 2002 έτος 02 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 14 έτος, 2002 έτος 04 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 14 έτος, 2002 έτος 05 μήνα 07 ημέρα
 • Heisei 14 έτος, 2002 έτος 07 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 14 έτος, 2002 έτος 08 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 14 έτος, 2002 έτος 09 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 14 έτος, 2002 έτος 10 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 14 έτος, 2002 έτος 11 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 14 έτος, 2002 έτος 12 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 15 έτος, 2003 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 15 έτος, 2003 έτος 02 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 15 έτος, 2003 έτος 03 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 15 έτος, 2003 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Heisei 15 έτος, 2003 έτος 06 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 15 έτος, 2003 έτος 07 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 15 έτος, 2003 έτος 08 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 15 έτος, 2003 έτος 09 μήνα 16 ημέρα
 • Heisei 15 έτος, 2003 έτος 10 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 15 έτος, 2003 έτος 12 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 16 έτος, 2004 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 16 έτος, 2004 έτος 02 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 16 έτος, 2004 έτος 03 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 16 έτος, 2004 έτος 04 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 16 έτος, 2004 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Heisei 16 έτος, 2004 έτος 06 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 16 έτος, 2004 έτος 08 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 16 έτος, 2004 έτος 09 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 16 έτος, 2004 έτος 10 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 16 έτος, 2004 έτος 12 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 17 έτος, 2005 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 17 έτος, 2005 έτος 02 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 17 έτος, 2005 έτος 03 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 17 έτος, 2005 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Heisei 17 έτος, 2005 έτος 06 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 17 έτος, 2005 έτος 07 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 17 έτος, 2005 έτος 08 μήνα 08 ημέρα
 • Heisei 17 έτος, 2005 έτος 10 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 17 έτος, 2005 έτος 12 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 18 έτος, 2006 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 18 έτος, 2006 έτος 02 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 18 έτος, 2006 έτος 04 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 18 έτος, 2006 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Heisei 18 έτος, 2006 έτος 07 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 18 έτος, 2006 έτος 08 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 18 έτος, 2006 έτος 09 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 18 έτος, 2006 έτος 10 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 18 έτος, 2006 έτος 11 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 18 έτος, 2006 έτος 12 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 19 έτος, 2007 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 19 έτος, 2007 έτος 02 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 19 έτος, 2007 έτος 03 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 19 έτος, 2007 έτος 05 μήνα 07 ημέρα
 • Heisei 19 έτος, 2007 έτος 06 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 19 έτος, 2007 έτος 08 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 19 έτος, 2007 έτος 09 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 19 έτος, 2007 έτος 10 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 19 έτος, 2007 έτος 11 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 19 έτος, 2007 έτος 12 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 20 έτος, 2008 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 20 έτος, 2008 έτος 02 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 20 έτος, 2008 έτος 04 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 20 έτος, 2008 έτος 05 μήνα 07 ημέρα
 • Heisei 20 έτος, 2008 έτος 06 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 20 έτος, 2008 έτος 07 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 20 έτος, 2008 έτος 09 μήνα 16 ημέρα
 • Heisei 20 έτος, 2008 έτος 10 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 20 έτος, 2008 έτος 11 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 20 έτος, 2008 έτος 12 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 21 έτος, 2009 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 21 έτος, 2009 έτος 02 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 21 έτος, 2009 έτος 04 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 21 έτος, 2009 έτος 05 μήνα 07 ημέρα
 • Heisei 21 έτος, 2009 έτος 06 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 21 έτος, 2009 έτος 07 μήνα 21 ημέρα
 • Heisei 21 έτος, 2009 έτος 08 μήνα 17 ημέρα
 • Heisei 21 έτος, 2009 έτος 10 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 21 έτος, 2009 έτος 11 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 21 έτος, 2009 έτος 12 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 22 έτος, 2010 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 22 έτος, 2010 έτος 02 μήνα 08 ημέρα
 • Heisei 22 έτος, 2010 έτος 04 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 22 έτος, 2010 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Heisei 22 έτος, 2010 έτος 06 μήνα 07 ημέρα
 • Heisei 22 έτος, 2010 έτος 08 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 22 έτος, 2010 έτος 09 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 22 έτος, 2010 έτος 10 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 22 έτος, 2010 έτος 11 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 22 έτος, 2010 έτος 12 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 23 έτος, 2011 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 23 έτος, 2011 έτος 02 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 23 έτος, 2011 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Heisei 23 έτος, 2011 έτος 06 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 23 έτος, 2011 έτος 07 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 23 έτος, 2011 έτος 08 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 23 έτος, 2011 έτος 09 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 23 έτος, 2011 έτος 10 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 23 έτος, 2011 έτος 11 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 23 έτος, 2011 έτος 12 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 24 έτος, 2012 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 24 έτος, 2012 έτος 02 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 24 έτος, 2012 έτος 04 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 24 έτος, 2012 έτος 05 μήνα 07 ημέρα
 • Heisei 24 έτος, 2012 έτος 06 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 24 έτος, 2012 έτος 07 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 24 έτος, 2012 έτος 09 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 24 έτος, 2012 έτος 10 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 24 έτος, 2012 έτος 11 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 24 έτος, 2012 έτος 12 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 25 έτος, 2013 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 25 έτος, 2013 έτος 02 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 25 έτος, 2013 έτος 04 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 25 έτος, 2013 έτος 05 μήνα 07 ημέρα
 • Heisei 25 έτος, 2013 έτος 06 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 25 έτος, 2013 έτος 08 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 25 έτος, 2013 έτος 09 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 25 έτος, 2013 έτος 10 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 25 έτος, 2013 έτος 11 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 25 έτος, 2013 έτος 12 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 26 έτος, 2014 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 26 έτος, 2014 έτος 04 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 26 έτος, 2014 έτος 05 μήνα 07 ημέρα
 • Heisei 26 έτος, 2014 έτος 06 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 26 έτος, 2014 έτος 07 μήνα 07 ημέρα
 • Heisei 26 έτος, 2014 έτος 08 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 26 έτος, 2014 έτος 09 μήνα 16 ημέρα
 • Heisei 26 έτος, 2014 έτος 10 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 26 έτος, 2014 έτος 11 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 27 έτος, 2015 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 27 έτος, 2015 έτος 02 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 27 έτος, 2015 έτος 05 μήνα 07 ημέρα
 • Heisei 27 έτος, 2015 έτος 06 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 27 έτος, 2015 έτος 07 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 27 έτος, 2015 έτος 08 μήνα 17 ημέρα
 • Heisei 27 έτος, 2015 έτος 09 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 27 έτος, 2015 έτος 10 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 27 έτος, 2015 έτος 11 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 27 έτος, 2015 έτος 12 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 28 έτος, 2016 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 28 έτος, 2016 έτος 02 μήνα 15 ημέρα
 • Heisei 28 έτος, 2016 έτος 04 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 28 έτος, 2016 έτος 05 μήνα 06 ημέρα
 • Heisei 28 έτος, 2016 έτος 06 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 28 έτος, 2016 έτος 07 μήνα 19 ημέρα
 • Heisei 28 έτος, 2016 έτος 09 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 28 έτος, 2016 έτος 10 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 28 έτος, 2016 έτος 11 μήνα 14 ημέρα
 • Heisei 28 έτος, 2016 έτος 12 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 29 έτος, 2017 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 29 έτος, 2017 έτος 02 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 29 έτος, 2017 έτος 04 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 29 έτος, 2017 έτος 05 μήνα 08 ημέρα
 • Heisei 29 έτος, 2017 έτος 06 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 29 έτος, 2017 έτος 07 μήνα 18 ημέρα
 • Heisei 29 έτος, 2017 έτος 09 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 29 έτος, 2017 έτος 10 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 29 έτος, 2017 έτος 11 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 29 έτος, 2017 έτος 12 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 30 έτος, 2018 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 30 έτος, 2018 έτος 02 μήνα 05 ημέρα
 • Heisei 30 έτος, 2018 έτος 04 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 30 έτος, 2018 έτος 05 μήνα 07 ημέρα
 • Heisei 30 έτος, 2018 έτος 06 μήνα 11 ημέρα
 • Heisei 30 έτος, 2018 έτος 07 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 30 έτος, 2018 έτος 08 μήνα 13 ημέρα
 • Heisei 30 έτος, 2018 έτος 09 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 30 έτος, 2018 έτος 10 μήνα 09 ημέρα
 • Heisei 30 έτος, 2018 έτος 11 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 30 έτος, 2018 έτος 12 μήνα 10 ημέρα
 • Heisei 31 έτος, 2019 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
 • Heisei 31 έτος, 2019 έτος 02 μήνα 12 ημέρα
 • Heisei 31 έτος, 2019 έτος 04 μήνα 15 ημέρα

Ημέρες των διακοπών στην εποχή της βασιλείας (2019 χρόνια AD)

 • Κανονικό έτος 01, 2019 έτος 05 μήνα 07 ημέρα
 • Κανονικό έτος 01, 2019 έτος 06 μήνα 10 ημέρα
 • Κανονικό έτος 01, 2019 έτος 07 μήνα 16 ημέρα
 • Κανονικό έτος 02, 2020 έτος 01 μήνα 02 ημέρα
Κάντε κλικ εδώ για δείγματα εφημερίδων για κάθε ηλικία >>